ฤกษ์งามยามดี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

ดูดวงหน้านี้แล้ว (851) ครั้ง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
  เมื่อ: วันอาทิตย์, ธันวาคม 23rd, 2012, หมวด ฤกษ์งามยามดี     ไม่มีความคิดเห็น »

ฤกษ์งามยามดี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ความเชื่อทางด้านจิตใจ เป็นการสร้างแรงใจในการทำงาน กิจการต่างๆ ฤกษ์ มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน “ฤกษ์งามยามดี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

วันดีถีทั้งห้า คือ วันที่พระจันทร์ประกอบด้วยฤกษ์ที่เป็นมงคล 5 ดวง และแต่ละดวงก็จะอำนวยผลต่อสิ่งที่เรากระทำต่างประเภทกัน วันดิถีทั้งห้าเราจะรู้จากวันขึ้นแรมของทุกเดือน ที่ตรงกับวันต่างๆ ดังนี้

การเลือกทำและละเว้นให้ดูวันในแต่ละเดือนว่าดี หรือเลว ดีให้เอา เลวให้ละเว้น และถ้าไปตรงกับวันจมแม้จะเป็นวันอำฤตโชคก็ให้เว้นด้วย เช่นกัน

ดิถีมหาสูญ
ถ้าเดือนต่อไปนี้ ตรงกับวันขึ้น-แรม (เดือน) ดังตารางถือว่าเป็นวันมหาสูญ แม้ว่าบางครั้งวันขึ้นแรมจะตรงกับ 5 ช่องแรกของวันดิถีมหาโชค แต่วันในสัปดาห์ไม่ตรงกันก็ถือว่า เลว จึงห้ามประกอบพิธี หรือการงานมงคลทั่วไป

เวลาจะเดินทางไปทำการมงคล หรือประกอบธุรกิจอะไร ห้ามไปหรือเดินทาง หรือนั่งหันหน้าไปในทิศทางที่ผีหลวง หรือหลาวเหล็กอยู่ ควรหันหน้าไปในทิศที่เทพเจ้าอยู่ ถ้าจำเป็นต้องเดินทางก็ให้เดินทางไปในทิศทางที่เทพเจ้าอยู่ก่อนแล้ว ค่อยโค้งคืนมาในทิศทางไม่ดีนั้น ผีหลวงหลาวเหล็ก หรือเทพเจ้าอยู่ประจำทิศต่างๆ กัน ตามวันดังนี้

 

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ธันวาคม 23rd, 2012, หมวด ฤกษ์งามยามดี     ไม่มีความคิดเห็น »

เรื่องใหม่ล่าสุด